Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiología

Informe del Consell de Col·legis amb l’objectiu d’analitzar el possible abast d’aquesta eventual invasió de competències per part dels tècnics en imatge per al diagnòstic, el seu impacte des dels diversos vessants, les mesures a adoptar i, si s’escau, les accions a emprendre. 2008 Invasió…

Reflexió sobre l’organització dels serveis assistencials i el posicionament de la Infermeria en l’entorn del canvi

Document elaborat per la Mesa Institucional de les Direccions d’Infermeria, formada per l’ACI, ADEIC, ANDE, SATSE i aquest Consell, per la necessitat de redefinir les estructures d’organització i revisar els continguts dels llocs de treball dels càrrecs directius. 2001 Mesa Institucional. Reflexió sobre l’organització dels…