Acord GOV/118/2014 Declaració d’interès públic desenvolupament d’altre lloc de treball sector públic

ACORD GOV/118/2014, de 5 d’agost, pel qual es declara d’interès públic el desenvolupament d’un altre lloc de treball de caràcter assistencial en determinants àmbits del sector per part del personal titulat en infermeria Acord GOV/118/2014 Declaració d’interès públic desenvolupament d’altre lloc de treball sector públic.