El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya al·lega per millorar algun aspecte del projecte de decret que regula el procediment d’acreditació de professionals per a la prescripció infermera a Catalunya

En resposta a l’escrit de la secretària general del Departament de Salut de 17 de gener de 2019 en relació amb el Projecte de decret de regulació del procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de…

Les infermeres catalanes d’urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari consensuen les directrius per a l’exercici de les seves actuacions

Les infermeres i infermers d’urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari han consensuat, via norma d’autoregulació, les directrius per a l’exercici de les seves actuacions i a les quals s’haurà d’ajustar l’actuació professional de les infermeres dels dispositius assistencials públics i privats de Catalunya. Aquest acord…

Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la urgència de prendre posició sobre l’aportació infermera a Catalunya

Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la minsa presència del col·lectiu professional més nombrós a Catalunya al nou Consell Assessor de Salut, l’òrgan consultiu del Departament de Salut que ha d’assessorar en la projecció i planificació de les polítiques de salut del…

El projecte infermer sobre l’eficàcia del programa d’exercicis d’Otago en persones grans no institucionalitzades per disminuir el risc de caigudes s’incorpora al portal Catalanurses.cat

El projecte Catalanurses impulsat des del Consell continua en creixement. La plataforma, ideada per difondre les aportacions de les infermeres catalanes a través de projectes o iniciatives desenvolupades des dels àmbits assistencial, de gestió, recerca i docència, ha incorporat un nou projecte de la demarcació…